Waarom therapie?

Gedragsproblematiek is de grootste oorzaak van een slechte relatie tussen eigenaar en kat. Erger nog, het is de grootste reden waarom katten in asielen belanden en als gevolg geëuthanaseerd worden. Hoe minder katten in asielen, hoe beter! 

Is therapie iets voor mij en mijn kat?

Een kat in huis is een ware verrijking. Helaas kan het gebeuren dat er gedragsproblemen opduiken die het samenleven behoorlijk verstoren. Het welzijn van mens en dier lijdt hier onvermijdelijk aan. Katten zijn complexe wezens en de expertise van een professionele gedragstherapeut is onmisbaar bij het doorgronden en oplossen van gedragsproblemen. Ik bied hulp en samen met jou en jouw kat gaan we op zoek naar de kern van het probleem en naar realistische oplossingen. Ik blijf jullie ook een tijd begeleiden en je kan dan steeds terecht voor bijkomende vragen of hulp.

Is de dierenarts er dan niet voor gedragsproblemen?

Ja en nee. Vooraleer ik aan de slag kan gaan met een gedragsprobleem, moeten medische oorzaken worden uitgesloten. Een kat die naast de kattenbak plast omdat ze problemen met haar nieren heeft, vraagt allereerst een medische aanpak. Afhankelijk van het gedragsprobleem van jouw kat, kan het zijn dat ik je eerst adviseer om langs een dierenarts te gaan voor uitsluitsel.

Waar zit dan het verschil? Een dierenarts richt zich voornamelijk op het lichaam en het medische, terwijl een gedragstherapeut het gedrag van het dier, de omgeving en de omgang met de eigenaar bekijkt. Sommige dierenartsen hebben zich door bijscholingen weliswaar verdiept in gedrag, maar de meeste dierenartsen zijn er niet in gespecialiseerd. Andere hebben dan weer niet voldoende tijd om een uitgebreid gedragsconsult uit te voeren, laat staan bezoeken aan huis. Net daarom is de samenwerking tussen dierenarts en gedragstherapeut cruciaal: ze vullen elkaars kennis en kunde aan om een probleem zo snel en efficiënt mogelijk op te lossen. Doorverwijzing, samenwerking en delen van informatie tussen gedragstherapeut en dierenarts zorgen zo voor het beste welzijn van de kat en de eigenaar.

In sommige gevallen gaat het medische en het gedragsmatige hand in hand en kan het zijn dat er ondersteunende medicatie nodig is. Dit gebeurt uiteraard altijd in overleg met jou en jouw dierenarts