Een pas verschenen studie van de universiteit van Tokyo heeft aangetoond dat (de meeste) katten hun naam herkennen.

De studie onderzocht tientallen katten uit gewone huishoudens en uit een ‘kattencafé’. De onderzoekers hielden vier experimenten. In het eerste werd onderzocht of katten die alleen of met enkelen samen woonden hun eigen namen kunnen onderscheiden van algemene zelfstandige naamwoorden met dezelfde lengte en accenten als hun eigen naam. In het tweede experiment werden katten uit multi-cat huishoudens getest of ze hun eigen naam met die van hun huisgenoten konden onderscheiden. In het derde werden opnieuw multi-cat huishouden katten getest of ze het onderscheid hoorden tussen hun naam en gelijkaardige woorden. Tenslotte werd in het vierde experiment getest of de katten ook hun naam konden herkennen tussen gelijkaardige woorden maar ditmaal wanneer een onbekende deze uitsprak.

Wat bleek? Zo’n driekwart huishoudkatten reageerden op het horen van hun eigen naam. De meeste reacties waren echter subtiel zoals het spitsen van de oren of lichtjes draaien van het hoofd in de richting van het geluid. Sommige katten begonnen echter ook met hun straat te bewegen, miauwden of kwamen aangelopen. De ‘cafékatten’ scoorden minder goed om hun eigen naam tegenover andere kattennamen te herkennen. Dit is op zich wel logisch, gezien deze katten continu verschillende namen te horen krijgen.

De onderzoekers concludeerden dat katten in staat zijn om hun naam te herkennen op basis van fonetische kenmerken, uitgesproken door ons mensen. Dit is van belang omdat deze eigenschap vooral werd toegeschreven aan honden en andere intelligente diersoorten (primaten, dolfijnen, etc.). Dezelfde onderzoekers toonden eerder al aan dat katten de stem van hun baasjes kunnen onderscheiden dan die van onbekenden. Daarnaast werd onlangs ook aangetoond dat katten de blik van mensen kunnen volgen, katten in bepaalde mate gevoelig zijn voor de emoties van hun baasjes en dat hun gedrag wordt beïnvloed door hoe wij ons voelen.

Dit betekent niet dat de katten weten dat ze ook daadwerkelijk ‘Felix’ heten maar toont wel aan dat katten beter in staat zijn om ons ‘te lezen’ dan we tot hiertoe dachten. Go cats!

Hier kan je het hele onderzoek lezen.